หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
พนักงาน อบต.
 
 


 
นายลิขิต พาละพล
ปลัด อบต.สายคำโห้
 
สำนักปลัด
 


 
นางสาวมะยุรี สุดตา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางเคลือวรรณ อัมพรดิษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาววราภรณ์ เขียวพุ่มพวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวนัฐยา เม่นรักษ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางบุญพลอย พันมหา
ครู


นางสาวโสภิต สกุลเทศ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวพรพรรณ งามลำยวง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12