หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายลิขิต พาละพล
ปลัด อบต.สายคำโห้


นางสาวมะยุรี สุดตา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางณัฏฐ์ธมน จันทร์ขวาง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายบำรุง พิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12