หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1) [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศพนักงานส่วนตำบล /พนักงาานจ้างที่มีผลการประเมินระดับดี่เด่น [ 12 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 16 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 
  “ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดถือดำรงชีวิตพอเพียง
ดูแลประชาอย่างทั่วถึง ชุมชนเป็นสุข
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ”
  วิสัยทัศน์ อบต.สายคำโห้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12