หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
นายกิตติศักดิ์ แป้นสะอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กฏหมายการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล 5 เรื่อง [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
คู่มือประชาชน 5 เรื่อง [ 5 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 41  
 
คู่มือ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 5 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 41  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี [ 5 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 5 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 33  
 
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 5 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 5 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือปฏิบัติการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 5 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 42  
 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำแผนสามปี [ 5 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12