หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
นายกิตติศักดิ์ แป้นสะอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
แผนอื่นๆ
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐฯ สำหรับหน่วยงาน พ.ศ. 2561 (ข้อ 4) งบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ๔) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ (ข้อ๖) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ๔) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 187  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12