หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
นายกิตติศักดิ์ แป้นสะอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภดส.1) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สายคำโหh ปีการศึกษา 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12