หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
นายกิตติศักดิ์ แป้นสะอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภดส.1) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สายคำโหh ปีการศึกษา 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูน์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้(เพิ่มเติม3) [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อติดต่อ ทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7