หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
นายกิตติศักดิ์ แป้นสะอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
รายงานทางการเงิน
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ พจ 76300/081 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ที่ พจ 76300/040 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ที่ พจ 76300/005 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ที่ พจ 76300/531 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ที่ พจ 76300/472 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ที่ พจ 76300/ว 114 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ที่ พจ 76300/415 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือกันยายน 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ที่ พจ 76300/360 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ที่ พจ 76300/316 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.056-908-037