หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
นายกิตติศักดิ์ แป้นสะอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1-2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี_2561-2564 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12