หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
นายกิตติศักดิ์ แป้นสะอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
แผนป้องกันปราบปรามทุจริต
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเรื่อง ผลคะเเนนการประเมินคุณธรรมและโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการดำเนินการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสูการปฏิบัติ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562 [ 21 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานผลการดำเนินการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสูการปฏิบัติ ประจำปี 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อบต. [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
แผนการเสริมสร้างวินัยฯ อบต.สายคำโห้ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 64  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12