หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่ขวาง      14 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่ขวาง      14 ก.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทต.สามง่าม   พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการลดความรุนแรงในเด็กและสตรี   14 ก.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.กำแพงดิน   โครงการฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   14 ก.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.คลองคะเชนทร์   กองช่างดำเนินการร่วมตรวจพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม หมู่ 2   14 ก.ค. 2563 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่านั่ง   ประชุมการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   14 ก.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่านั่ง   ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563   14 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ฆะมัง   กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านบางเพียร ตำบลฆะมัง   14 ก.ค. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กำแพงดิน   ผู้ชนะราคาการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง   14 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่านั่ง   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 25663 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 25663   14 ก.ค. 2563 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,456
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12