หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 

 
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศ-รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่โล่งแจ้งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร-พ.ศ.2563-2564  
 

จังหวัดพิจิตร ประกาศรณรงค์หยุดเผาในที่โล่งแจ้งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2563 - 2564
ให้ดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ โดยให้จัดการด้วยวิธีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนเป็นลำดับแรก เช่น การไถกลบตอซัง หรือเศษวัชพืชในพื้นที่การเกษตร การทำปุ๋ยการนำไปเป็นอาหารสัตว์ หรือการเพาะเห็ด เป็นต้น
งดเว้นการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทุกชนิด และเผากำจัดวัชพืชทางการเกษตรทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องเผาไร่ วัชพืชในที่ดินทำกิน ให้ผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าว ต้องขออนุญาตจากกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองท้องที่ก่อน และต้องทำแนวกันไฟไม่ให้ลุกลามไปพื้นที่อื่น หากไม่แจ้งขออนุญาต หรือขอุญาตแล้วแต่ไม่จัดทำแนวกันไฟ ทำให้ไฟลุกลาม ให้กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่เพื่อดำเนนิคดีตามกฏหมาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2564 เวลา 10.35 น. โดย อบต.สายคำโห้

ผู้เข้าชม 77 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12