หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
สมาชิกสภา
 
 


 
นายสังวาลย์ หมีเปลี่ยน
ประธานสภา อบต.สายคำโห้
โทร : 08-1395-4503
 


 
นายบุญเสริม ไชยสิทธ์
รองประธานสภา อบต.สายคำโห้
โทร : 08-4595-4778


 
นายลิขิต พาละพล
เลขานุการสภา อบต.สายคำโห้
โทร : 08-6212-7367
 
สมาชิกสภา
 


นายวัชระ พิณทอง
สมาชิกสภา อบต.สายคำโห้ หมู่ที่ 1
โทร : 09-7096-7960


นายวีรชัย อยู่บุญ
สมาชิกสภา อบต.สายคำโห้ หมู่ที่ 1
โทร : 09-9082-1287


นางบานเย็น อโนใจ
สมาชิกสภา อบต.สายคำโห้ หมู่ที่ 2
โทร : 08-7521-4296


นายบุญเสริม ไชยสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.สายคำโห้ หมู่ที่ 3
โทร : 08-4595-4778


นายสังวาลย์ หมีเปลี่ยน
สมาชิกสภา อบต.สายคำโห้ หมู่ที่ 4
โทร : 08-1395-4503


นายพิทักษ์ อาจวงษ์
สมาชิกสภา อบต.สายคำโห้ หมู่ที่ 5
โทร : 08-9933-8699
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12