หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
สมาชิกสภา
 
 


 
นางสนิท กะโห้
ประธานสภา อบต.สายคำโห้
 


 
นายชาญ ทิมเทศ
รองประธานสภา อบต.สายคำโห้


 
นายลิขิต พาละพล
เลขานุการสภา อบต.สายคำโห้
 
สมาชิกสภา
 


นายวัชระ พิณทอง
สมาชิก อบต. ม.1


นายรุ่งโรจน์ พ่วงบุใหญ่
สมาชิก อบต. ม.1


นางบานเย็น อโนใจ
สมาชิก อบต. ม.2


นายจรูญ สีไพร
สมาชิก อบต. ม.2


นายบุญเสริม ไชยสิทธิ์
สมาชิก อบต. ม.3


นางสมใจ สุวรรณ์
สมาชิก อบต. ม.3
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12