หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
นายกิตติศักดิ์ แป้นสะอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาฯ-เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาฯ-เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลฯ ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน ของ อบต.สายคำโห้ ครั้งที่ 1 ปี 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน ของ อบต.สายคำโห้ ครั้งที่ 2 ปี 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12