หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
facebook
อบต.สายคำโห้
facebook
อบต.สายคำโห้
อบต.สายคำโห้
องค์การบริหารส่วนตำบล สายคำโห้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
 
ตำบลสายคำโห้เป็นตำบลหนึ่งใน 14 ตำบลของอำเภอเมืองพิจิตร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 มีเนื้อที่ประมาณ 52 ตารางกิโลเมตร โดยการแยกออกมาจากตำบลบ้านบุ่ง โดยการนำของนายย่อม งามลำยวง กำนันตำบลสายคำโห้ในขณะนั้นร่วมกับนายสนิท พิลา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ 2 และนายปรุง บ่อพืช ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดงหวาย หมู่ที่ 3 ต.สายคำโห้ ในขณะนั้น ท่านทั้งสามคนได้ร่วมกันเสนอกับนายอำเภอเมือง เพื่อขอแยกตำบลมาเป็นตำบลสายคำโห้ โดยมีนายย่อม งามลำยวงเป็นกำนันคนแรก ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านสายคำโห้ โดยมีประวัติพอสังเขปดังนี้ คือ
เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2394 ประมาณ 160 ปี มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง คือ นายแอ๊ด งามลำยวง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก พร้อมๆกับญาติพี่น้องที่ย้ายมาจากจังหวัดลพบุรี ตั้งบ้านอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน สภาพของพื้นที่เป็นป่าดงดิบ มีต้นไม้ใหญ่และ สิงห์ สาราสัตว์อยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ชะนี ลิง เสือโคร่ง ในบริเวณนี้มีเสือโคร่งอยู่มาก ชาวบ้านได้ยินเสือร้องโฮกๆในตอนสายๆ ชาวบ้านจึงเรียกว่าบ้านสายคำโฮก ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น
บ้านสายคำโห้
หมู่ที่ 2 บ้านน้อย โดยมีประวัติพอสังเขป ดังนี้
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2421 ประมาณ 133 ปี สภาพพื้นที่เป็นป่าดงดิบมีคนอพยพมาจากภาคอีสานและจังหวัดลพบุรี เดิมชื่อบ้านสายคำโห้น้อย แต่เรียกเพี้ยนเป็นบ้านน้อย
หมู่ที่ 3 บ้านดงหวาย ประวัติโดยสังเขป ดังนี้คือ
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2425 ประมาณ 129 ปี สภาพพื้นที่เป็นดงต้นหวายป่า และป่าดงดิบชาวบ้านส่วนใหญ่ย้ายมาจากจังหวัดลพบุรีและอยุธยา โดยมีครอบครัวของนายโม้ - นางเกลี้ยง เวียงแก , ครอบครัวนางหวล ศรีนรคุต, ครอบครัวนายโทน กองทอง ย้ายมาจากจังหวัดอยุธยา
หมู่ที่ 4 บ้านดงสว่าง ประวัติโดยสังเขป ดีงนี้
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2487 ประมาณ 67 ปี เดิมชื่อหมู่บ้านหนองนาไร่ และบ้านคลองห้วยหิน (เดิมเป็นหมู่ที่ 11 ของตำบลบ้านบุ่ง) ซึ่งมีอาณาเขตรวม 2 หมู่บ้าน มีสภาพพื้นที่เป็นกอไผ่เต็มไปหมด มีหมู่ป่า ปู ปลา อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ย้ายมาจากจังหวัดอุทัยธานี,อยุธยา,สิงห์บุรี พอชาวบ้านได้หักล้างถางพงจนป่าไผ่โล่งเตียนเป็นที่นา จึงเรียกว่าดงสว่างจนึงปัจจุบัน
หมู่ที่ 5 บ้านเนินทราย ประวัติพอสังเขป ดังนี้
เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2485 ประมาณ 69 ปีย้ายมาจากบ้านคลองห้วยหินเวลาหน้าฝนน้ำท่วมต้องย้ายไปอยู่ที่สูงคือบนเนินทราย โดยมีอดีตนายอำเภอลิขิต ขี่ม้ามาจัดตั้งหมู่บ้านโดยให้ผู้ใหญ่ห่อ อาจวงค์ เป็นผู้นำหมู่บ้าน
 
ที่ตั้ง
 
ตำบลสายคำโห้ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร มาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร
มีพื้นที่ประมาณ 52 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 32,500 ไร่
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,480 คน แยกเป็น

ชาย  1,250 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40

หญิง 1,230 คน คิดเป็นร้อยละ 49.60
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 852 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 16.38 คน/ตร.กม.
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองพระ ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 
ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ตำบลบ้านบุ่ง
อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
ตำบลหนองพระ
ตำบลหนองปล้อง
อำเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร
ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 
 
ตารางเขตการปกครอง
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 บ้านสายคำโห้ 427 445 283
2 บ้านน้อย 208 212 143
3 บ้านดงหวาย 215 219 120
4 บ้านดงสว่าง 218 195 172
5 บ้านเนินทราย 162 179 134
  รวม 1,230 1,250 852
ข้อมูลจากสำนักการบริหารทะเบียน อำเภอเมืองพิจิตร ณ เดือน มีนาคม 2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12