หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(พจ 0037.3/ว13841) สำรวจและกรอกข้อมูล/หน่วยงาน/องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่  [ 12 พ.ย. 2552 ]  
(พจ 0037.3/13838) การประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ  [ 12 พ.ย. 2552 ]  
(พจ 0037.1/ว13839) (ด่วนที่สุด) โครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 พ.ย. 2552 ]  
(พจ 0037.3/851) (ด่วนที่สุด) แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย  [ 11 พ.ย. 2552 ]  
(พจ 0037.3/ว13618)  การโอนจัดสรรงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  [ 10 พ.ย. 2552 ]  
(พจ 0037.4/13620)  (ด่วนที่สุด) การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  [ 10 พ.ย. 2552 ]  
 
<< หน้าแรก...     3008      3009      3010     (3011)     3012      3013      3014     ....หน้าสุดท้าย >> 3,082
     
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12