หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 มติ ก.อบต.ครั้งที่ 12/2552 การโอนและรับพนักงานส่วนตำบล (กรณีโอนภายในจังหวัด)  [ 28 ธ.ค. 2552 ]  
 มติ ก.อบต.ครั้งที่ 12/2552 การแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ธ.ค. 2552 ]  
 มติ ก.อบต.ครั้งที่ 12/2552 ขอความเห็นชอบพนักงานจ้างตามภารกิจ  [ 28 ธ.ค. 2552 ]  
(พจ 0037.3/ 16614) การจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) รอบที่ 1 โครงการยกระดับการศึกษาท้อง  [ 28 ธ.ค. 2552 ]  
(พจ 0037.5/ 16612) (ด่วนที่สุด) การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553  [ 28 ธ.ค. 2552 ]  
(พจ 0037.2/ว 16606) (ด่วนที่สุด) การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 28 ธ.ค. 2552 ]  
 
<< หน้าแรก...     2979      2980      2981     (2982)     2983      2984      2985     ....หน้าสุดท้าย >> 3,082
     
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12