หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 มติ ก.อบต.ครั้งที่ 12/2552 การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  [ 29 ธ.ค. 2552 ]  
 มติ ก.อบต.ครั้งที่ 12/2552 การคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารองค์ก  [ 29 ธ.ค. 2552 ]  
 มติ ก.อบต.ครั้งที่ 12/2552 การย้ายโดยผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  [ 29 ธ.ค. 2552 ]  
(ตผ 0039 นว/ว 998) หนังสือใบรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  [ 29 ธ.ค. 2552 ]  
(พจ 0037.3/16613) (ด่วนที่สุด) การจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการยกระดับการศึกษาท้องถิ่น  [ 29 ธ.ค. 2552 ]  
(พจ 0037.3/ว 16625) (ด่วนที่สุด) การดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล  [ 29 ธ.ค. 2552 ]  
 
<< หน้าแรก...     2978      2979      2980     (2981)     2982      2983      2984     ....หน้าสุดท้าย >> 3,082
     
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12