หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(พจ 0037.3/ว 16656)  (ด่วนที่สุด) ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2553  [ 4 ม.ค. 2553 ]  
(พจ 0037.3/ว 16655)  มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  [ 4 ม.ค. 2553 ]  
(พจ 0037.1/176)  การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม 2553  [ 1 ม.ค. 2553 ]  
 มติ ก อบต. ครั้งที่ 12/2552 การปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำ  [ 30 ธ.ค. 2552 ]  
(พจ 0037.3/ว 16631) (ด่วนที่สุด) ขยายเวลาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกปกครองส่วนท้องถ  [ 30 ธ.ค. 2552 ]  
 มติ ก.อบต.ครั้งที่ 12/2552 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (กรณีเลื่อนระดับในระดับควบ)  [ 29 ธ.ค. 2552 ]  
 
<< หน้าแรก...     2977      2978      2979     (2980)     2981      2982      2983     ....หน้าสุดท้าย >> 3,082
     
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12