หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
  มติ ก อบต. ครั้งที่ 6/2552 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (กรณีการเลื่อนระดับในระดับควบ)(  [ 16 ก.ค. 2552 ]  
 มติ ก อบต. ครั้งที่ 6/2552 การรายงานผลการประเมิณการขอปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 16 ก.ค. 2552 ]  
 มติ ก อบต. ครั้งที่ 6/2552 การย้ายเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล  [ 16 ก.ค. 2552 ]  
 มติ ก อบต. ครั้งที่ 6/2552 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2552-2554) ประจำปี 2552  [ 16 ก.ค. 2552 ]  
  ครั้งที่ 6/2552 การปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรับระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นในตำแหน่งสายงานเดิม  [ 16 ก.ค. 2552 ]  
 มติ ก อบต. ครั้งที่ 6/2552 การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเพิ่มใหม่นอกเหนือที่กำหนดในแผนอัตรากำลัง (เดิม)(  [ 16 ก.ค. 2552 ]  
 
<< หน้าแรก...     2976      2977      2978     (2979)     2980      2981      2982     ....หน้าสุดท้าย >> 3,011
     
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12