หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(พจ 0037.2/ว 165)  (ด่วนที่สุด) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  [ 7 ม.ค. 2553 ]  
(พจ 0037.2/4)  (ด่วนที่สุด) การมอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ  [ 6 ม.ค. 2553 ]  
(พจ 0037.3/ว 161) การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ม.ค. 2553 ]  
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม 2553  [ 5 ม.ค. 2553 ]  
(พจ 0037.1/2)  การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม 2553  [ 5 ม.ค. 2553 ]  
(พจ 0037.5/ว 158)  การโอนเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 ม.ค. 2553 ]  
 
<< หน้าแรก...     2975      2976      2977     (2978)     2979      2980      2981     ....หน้าสุดท้าย >> 3,082
     
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12