หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(พจ 0037.25/ว 189) ส่งมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบโครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมือชีพ "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"  [ 8 ม.ค. 2553 ]  
(พจ 0037.2/ว 188)  การเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนตำบลซึ่งใช้ระบบจำแนกตำแหน่งต่างกัน  [ 8 ม.ค. 2553 ]  
(พจ 0037.2/187) แนวทางปฏิบัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างพนักงานจ้าง  [ 8 ม.ค. 2553 ]  
(พจ 0037.2/ว 186) แนวทางปฏิบัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง  [ 8 ม.ค. 2553 ]  
(พจ 0037.1/182) การประเมินผลมาตรการนโยบายแอลกอฮอล์ระดับพื้นที่  [ 8 ม.ค. 2553 ]  
(พจ 0037.2/ 180)  หารือการเข้าสู่ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8  [ 8 ม.ค. 2553 ]  
 
<< หน้าแรก...     2973      2974      2975     (2976)     2977      2978      2979     ....หน้าสุดท้าย >> 3,082
     
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12