หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บางไผ่   จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำภายนอก หมู่ที่ 5 ตำบลบางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2564
อบต.ฆะมัง   ซื้อนมยูเอชทีชนิดกล่องรสจืด จำนวน 2,255 กล่อง ให้ ศพด.ฆะมัง เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2564
อบต.ฆะมัง   ซื้อนมยูเอชที ชนิดกล่องรสจืด จำนวน 3,731 กล่อง ให้ รร.บ้านสวนแตงและ รร.วัดฆะมัง เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2564
อบต.ท่านั่ง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2564
ทต.กำแพงดิน   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตั้งแต่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพงดิน(ใหม่)ถึงบ้านนายประทีป โตพาณิชย์(ซอยโรงอิฐ) 20 ต.ค. 2564
ทต.เนินมะกอก   จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์เลขที่ 420-62-0035 สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เทศบาลตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2564
ทต.สำนักขุนเณร   จ้างออกแบบปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสำนักขุนเณร ตำบลสำนักขุนเณร บริเวณสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนนลาดยางสำนักขุนเณร ? ทับคล้อ คันคลองบุษบงค์ ถึงใกล้บ้านนางสายสนีย์ มณีจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2564
ทม.ตะพานหิน   จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2564
อบต.วังโมกข์   จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. ๘๓-๐๐๘ แยกทางหลวง พจ. ๓๐๐๔ บ้านโนนทอง-รพ.วชิรบารมี (พร้อมก่อสร้างสะพาน) บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังโมกข์ 19 ต.ค. 2564
อบต.งิ้วราย   ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด.โรงเรียนวัดต้นชุมแสง ดังนี้ นมยูเอชที รสจืด 200 มล. (กล่อง) ตรา อ.ส.ค. ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,054
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12